IT a prostorová data
Zpracování dat, mapy, webové systémy

Zjednoduším vám správu prostorových dat od jejich uložení až po publikaci v podobě interaktivní mapy nebo webové aplikace. Starám se o mapové servery. Jsem blázen do automatizace a optimalizace. Vždy se snažím z dat i z výpočetní techniky vyždímat to nejlepší.

Kontakt
Show case
Profile Picture

Kdo jsem

Mám za sebou 14 let praxe v oboru. Začal jsem jako zaměstnanec Masarykovy univerzity postupně na pozicích geoinformatik, vývojář, systémový analytik a nakonec vedoucí skupiny GIS na Ústavy výpočetní techniky. Dva roky jsem pro firmu MapTiler rozvíjel celosvětový projekt OpenMapTiles. Od roku 2016 pracuji naplno na volné noze.

Vybrané pracovní úspěchy

2020

 • Na pražském workshopu Karla Charváta jsem vedl první workshop o serverové službě Layman.

2019

 • Vytvořil jsem pět mapových aplikací o chráněných územích pro projekt Monitoring dynamiky krajiny.
 • Na BrnoUrbanGrid jsem provázal URL se stavem aplikace, takže je možné jednoduše posílat odkazy na konkrétní výřezy mapy či výběr dat nebo se vracet zpět v historii prohlížeče. Přibylo více než 50 nových datových sad.
 • Serverovou službu Layman jsem rozšířil o možnost publikovat mapové kompozice a o autentizaci uživatelů přes protokol OAuth2.

2018

 • S firmou Altimapo jsme spustili BrnoUrbanGrid, gridovou statistiku města Brna a Brněnské metropolitní oblasti pro odbornou i širokou veřejnost.
 • Začal jsem pracovat na serverové službě Layman, která umožňuje jednoduché nahrání prostorových dat z prohlížeče na server a jejich asynchronní zpracování až do podoby Web Map Service a Web Feature Service.
 • Vytvořil jsem dvě mapové aplikace o krajině pro Odbor ekologie krajiny, VÚKOZ.
 • Pro firmu MapTiler jsem připravil dvě nové verze projektu OpenMapTiles. Projekt jsem rozšířil např. o vícejazyčné názvy ulic, mimoúrovňová křížení silnic, jednosměrky, vstupy do stanic metra, přístavní mola a indoorové body zájmu.

2017

 • Pro firmu MapTiler jsem připravil tři nové verze projektu OpenMapTiles, který umožňuje hostovat celosvětové mapy na vlastním serveru v podobě vektorových dlaždic generovaných z dat OpenStreetMap. OpenMapTiles jsem rozšířil o geografické názvy ve více než 50 jazycích, desítky tisíc názvů z projektu Wikidata, vlakové stanice, dálniční nájezdy, letištní ranveje, lanovky nebo vrcholy hor.
 • Zpracování leteckých snímků CzechGlobe jsem rozšířil o automatické kontroly a určení rozlohy datových sad. URL webové aplikace jsem provázal s jejím stavem, takže je možné jednoduše posílat odkazy na konkrétní výřezy mapy nebo se vracet zpět v historii prohlížeče. Také jsem přidal tabulkové přehledy lokalit, kampaní a datových sad.

2016

 • Na ÚVT jsme vydali první verzi knihovny munimap, která umožňuje zobrazení interaktivních plánů budov a místností Masarykovy univerzity na libovolných webových stránkách. Pořadatelé akcí na půdě univerzity tak mohou snadno umístit na své webové stránky interaktivní plán s přesným vyznačením místnosti konání uvnitř budovy. Zřejmě jde o první podobnou službu v ČR.
 • Po třech letech jsem opustil ÚVT a začal naplno pracovat na volné noze.
 • Aktualizoval jsem mapový server CzechGlobe, aby podporoval server-side rendering pro lepší UX a SEO.

2015

 • Kompas jsme rozšířili o nástroje pro práci s více než 240 000 technickými zařízeními. Uživatelé tak mohou např. snadno zjistit, které elektrické okruhy jsou napojeny na který jistič nebo který vodovodní ventil uzavírá přivod vody do místnosti, v níž zrovna prasklo potrubí.
 • Ve spolupráci s Ústavem evropské etnologie jsme na ÚVT spustili veřejný webový systém GISTraLiK, který uživatelům přibližuje informace o tradiční lidové kultuře Moravy z rozmezí let 1750–1900 prostřednictvím více než 60 000 záznamů vztažených k historickým administrativním jednotkám.

2014

 • Na ÚVT jsme spustili webový systém pro facility management Kompas, jehož vývoj jsem započal a vedl. Kompas přináší uživatelům podrobná pasportní data a plány více než 20 000 místností v 250 budovách. Oproti předchozí aplikaci, která byla postavena na klientské technologii ESRI, nabízí Kompas mj. několikanásobně rychlejší práci s daty, vyšší stabilitu a efektivní textové vyhledávání. Dnes má Kompas více než 1 000 aktivních uživatelů ročně.

2013

 • Navrhl jsem a vytvořil webovou prezentaci mapové sbírky Geografického ústavu PřF MU včetně intuitivního vyhledávání a prohlížení naskenovaných map. Sbírka obsahuje přes 2 300 map a neustále se rozrůstá.
 • Po šesti letech jsem opustil Přirodovědeckou fakultu a začal pracovat pro Ústav výpočetní techniky (ÚVT) Masarykovy univerzity.

2012

2011

2010

 • Jako živnostník jsem spolu s Věrošem Kaplanem připravil a spustil svůj první mapový server pro CzechGlobe na publikaci dat z leteckého snímkování. O deset let později server stále běží a je na něm vypublikováno více než 130 datových sad o celkové velikosti přes 40 GB.

2009

 • Pro Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci (SZPI) jsem připravil program, který automaticky pároval adresy více než 70 000 provozoven z volného textu s databází adresních míst (dnes RÚIAN) s úspěšností 74 % na úroveň adresního místa a 98 % na obec. SZPI jsem tím ušetřil stovky hodin času ručního párování.

2006–2008

 • Začal jsem pracovat jako geoinformatik pro Geografický ústav PřF MU. Navrhl jsem a částečně realizoval technické řešení projektu Dynamická geovizualizace v krizovém managementu. Poprvé jsem si vyzkoušel práci s GeoServerem a blíže poznal stanrady OGC: Web Map Service, Web Feature Service a Styled Layer Descriptor.

Napište mi

Prosím vložte Vaše jméno.
Prosím vložte správnou emailovou adresu (text@text.text).
Prosím vložte zprávu.